VITAMIN COMPLEX - Мезотераписки коктел

Madero theraphy

VITAMIN COMPLEX – Мезотераписки коктел кој го подобрува изгледот на кожата
Комбиниран со Hyaluronic Acid 💫

Цена на третманот: 1.500 ден.
Цена на пакет од 5 третмани: 6.000,00 ден.